Diamant – kongen af ædelstene.troels-olivero-diamant

Med en hårdhed på 10 i Mohrs skala, er diamant det hårdeste mineral man kender. Det består udelukkende af kulstof. Diamants ekstreme hårdhed skyldes krystalstrukturen. Hvert kulstofatom er bundet til fire andre kulstofatomer med en stærk kovalent binding. Herved får alle atomer deres yderste elektronskal fyldt op.

Diamant har sit navn fra det græske adamas, der betyder uovervindelig og af det latinske adamare, der betyder ”at forelske sig”. Diamanters og andre ædelstens vægt måles i carat: 1 carat = 200 mg. I modsætning til karat, der fortæller om gulds renhed: 100 % guld er 24 karat.

Verdens mindste slebne diamant er 0,0006 carat og verdens største diamant var på 3.106 carat (ca. 0,6 kg).

Den var stor som en mands knytnæve, da den blev fundet ved Pretoria i 1905 og fik navnet Cullinan-diamanten. Diamanter er fundet i alle verdensdele og er faktisk slet ikke, modsat manges opfattelse, en sjælden ædelsten. Men den kan være svær og kostbar at udvinde, og store diamanter i fin kvalitet er sjældne.

I Grønland er der også fundet diamanter. Grønlands hidtil største diamant er 0,0703 carat (ca. 14 mg), da den blev fundet ved Søndre Strømfjord i 2005.

Diamanter bliver udvundet ved 2 metoder. I dag er den primære metode Pipe (rør) mining og den sækundære metode alluviale mining.

Pipe (rør) miningtroels-oliver-mining

Diamanter er to til tre milliarder år gamle. Diamanter er skabt under stort tryk og høj temperatur tæt over den sejtflydende del af jordens indre, kappen. I ca. 120 km’s dybde findes såkaldte diamantvinduer, som er betegnelsen for netop den kombination af tryk og temperatur, der skaber grobund for diamanter.

Fra mere end 200 km’s dybde trængte magma frem mod jordens overflade, og under opstigningen rev den flydende stenmasse stumper af den omgivende bjergart med sig. Passerede magmaet felter med diamant, kom diamanterne med i elevatoren på vej mod overfladen.

Da magmaet størknede, stod en blød og porøs vulkansk bjergart tilbage omsluttet af ældre bjergarter. Bjergarten kaldes kimberlit. Kimberlit findes oftest som to km lange lodrette gulerods-formede rør eller som skiveformede gange i massiver af hårdere og ældre bjergarter. De gulerodsformede rør er 100 til 500 meter i diameter og de skiveformede gange er sjældent bredere end 5 meter. Der skal i gennemsnit knuses 100.000 tons diamant indeholdende kimberlit for at udvinde én sleben diamant på 1 carat.

Alluviale miningtroels-olivero-alluvial

Diamanter var udskilt fra den vulkaniske bjergart, beskrevet ovenover, gennem erosion af jordens overflade og er af vandstrømninger ført ned til flodbreder og kystområder.

Processen består i at fjerne det øverste lag jord og så med buldozere eller i primitive miner med håndkraft og skovle grave jorden op, vaske den og derefter udskille de fundne diamanter.

Diamanter

Selve navnet fremmaner visioner for rigdom, sjældenhed og mystik. Men er visionerne reelle eller indbildte? Er diamanten virkelig “Kongen af ædelstene”, som det hævdes i mange reklamer? Og er det virkelig sandt, at ”Diamonds Are Forever” ™, som det hævdes i den nu berømte annonce slogan skabt af NW Ayers i 1940’erne, der er blevet stemt en af de bedste annonce slogans af det tyvende århundrede?

Sandheden er at diamanter har en temmelig blakket fortid … og uvis fremtid. Ikke at diamanter forsvinder men risikoen for at forestillinger om diamanter som sjældne og kostbare er uvis. Hvorfor … fordi hele diamant markedet har været baseret på et monopol, der har eksisteret i over 100 år. Det er faktisk et af de eneste monopolistiske markeder, der har overlevet og blomstret indenfor den moderne kapitalistiske verdensøkonomi. Men lad os gå tilbage i tiden og forstå, hvordan disse krystaller af rent kulstof blev sådan en grundpille i verdensøkonomien.

Golconda, Indien

De første fund af diamanter skete for næsten 2400 år siden i Golconda, Indien. Og faktisk var indtil 1730’erne Indien den eneste kendte kilde til diamanter i verden. De første diamanter blev fundet direkte på jorden efter at kraftige uvejr havde skyllet de øverste lag af jord væk og derved fritlagt de diamanter der var blevet bragt op til overfladen fra jordens indre. De lokale mente, at diamanterne blev dannet ved at lynnedslag ramte jorden, og blev derfor anset for at være en gave fra guderne.

Golconda området er beliggende mellem to floder i det centrale Indien. De fleste af diamanterne blev fundet i disse floder og som var den vigtigste kilde til de indiske diamanter før selve hovedåren blev fundet og forståelse af diamanternes oprindelse opdaget.

De fleste af verdens vigtigste diamanter kom fra Golconda regionen i Indien. Navne som Koh-I-Noor, the Orlov, the Hope og the Sancy diamanterne kom alle fra denne region. Og selv i dag, anses diamanter fra Golconda regionen som de fineste diamanter i verden. Hvorvidt disse diamanter er finere end andre har nok mere med nostalgi og historie at gøre da kvaliteten af en diamant afgøres af mange faktorer, som vi nok skal vende tilbage til.

Næsten alle disse kendte diamanter kom fra alluvialaflejringer i Golconda regionen, og det var først med fundet af den primære kilde ved Majhgawab, at den sande kilde til de indiske diamanter blev endeligt kendt. Og efter næsten 2400 års produktion, produceres i dag næsten 20.000 karat årligt. Og Golconda navnet bruges ofte som et brand til at henvise til den fineste kvalitet diamanter, der sælges til overpris alene på grund af diamantens oprindelse.
Og da nogle kunder kun ønsker en ægte “Golconda diamant, er det vigtigt at kende navnet og ikke mindst dets historie for at forstå den overpris der betales.

Brasilien

I 1700 tallet fandt man så store diamant fund i Brasilien, som reddede den europæiske diamant industri der var ved at sygne hen på grund af mangel af råmateriale.

Syd Afrika

I 1867 fandt man så de største fund af diamanter nogensinde i Syd Afrika og selv i dag er Syd Afrika verdens største eksportør af diamanter, ligesom De Beer som overtog rettighederne over de Syd Afrikanske miner, stort set sidder på en monopollignende distribution af verdens diamanter.

 

Følg linken for mere information om diamantgradering og gemmologi.

Please follow and like us: